Vikten av att skapa spelregler

image

För att en grupp ska kunna arbeta effektivt är det en förutsättning att alla i gruppen utgår från en gemensam grund. Ett bra sätt är att göra upp spelregler.

Vad förväntar vi oss av varandra? Vad som är en självklarhet för mig behöver nödvändigtvis inte vara en självklarhet för dig. Vad vill vi, vad önskar vi och vad kräver vi av andras deltagande?

Korten behöver läggas upp på bordet och samtalas kring. När spelreglerna är satta går arbetet mycket smidigare och gruppen åstadkommer mer på kortare tid, för alla vet vad som förväntas av dem och samtidigt vad de kan förvänta sig av andra!

Poker, vänd-tia eller svälta räv. Samma kortlek men helt olika regler. En förutsättning är såklart att alla kan spelreglerna! För vad händer om vi alla spelar efter våra egna regler, utan att kommunicera dem med våra medspelare?

Vilka spelregler spelar din grupp efter?

En arbetsplats i utveckling

20150512_120931(0)

För att en arbetsplats ska fungera effektivt behöver de som arbetar där få de bästa förutsättningarna, såväl medarbetare som chefer på olika nivåer. Ett första steg i detta är att ge alla möjlighet till att se varandra. Alla personer behöver våga berätta, alla behöver visa intresse och alla behöver ge av sig själva. Det handlar om att se, vilja och att våga.

Den jag är och den jag visar behöver nödvändigtvis inte vara samma. Men vad händer när jag inte är den andra tror att jag är? För andra är jag den jag visar. 

Hur väl känner du dina arbetskamrater? Vad vet du om händelser som format deras liv och personlighet? Och vad vet de om dig?

Det här med att ge feedback

Visste ni att det finns studier som visar på att en stor anledning till varför folk säger upp sig från sina arbetsplatser är bristen på feedback? Intressant, tycker jag!

När vi ger feedback talar vi om för någon annan vad vi tycker om dennes prestation, beteende eller kanske utseende, till exempel. Om du ger feedbacken på rätt sätt ökar också möjligheten att den tas emot på ett sätt som gagnar er båda. Så se feedback som en omsorgsfullt inslagen present till mottagaren!

Hur ofta får du feedback? Hur ofta ger du feedback? Och hur ger du feedback?

Här kommer några enkla tips för att ge effektiv feedback:

1. Ge feedback på ett beteende. (alltså inte på något i det stora hela, på tredje person eller något i stil med ”Du är en sån som…”)
2. Tala om den känsla som det här beteendet utlöser hos dig.
3. Tala om ditt behov och/eller önskan kopplat till beteendet.

Ett exempel på detta kan alltså låta såhär: ”När du kommer för sent till morgonmötet känner jag mig irriterad. Jag har själv skyndat för att hinna hit i tid och är i behov av din expertis. Jag skulle önska att du är i tid i fortsättningen.”

När du uttrycker dig såhär är det svårt att säga emot. Personen som får feedbacken kan ju inte gärna säga att du känner fel!

En bra bild att ha i huvudet när du ger feedback kan vara en hand. När du pekar med ett finger åt någon annan så pekar tre fingrar mot dig själv. Detta kan kopplas både till vilken feedback olika människor ger, för vi har ju alla olika synsätt och behov.  Vi kan även tänka oss att det står Beteende på fingret som pekar på den andre och att på fingrarna som pekar mot dig själv står det Känsla, Behov och Önskan.

Åter till början. Är uteblivandet av feedback som denna anledningen till att många väljer att lämna sina arbetsplatser? Det tror inte jag. Feedback är precis lika viktigt att få när någon gjort något bra, så att personen vet att hen ska fortsätta med just det beteendet!