Om Uppenbart

Om Uppenbart - Frida Johansson

Välkommen till Uppenbart! Vi är en utvecklingsbyrå som erbjuder en rad olika kurser inom kommunikation, ledarskap och presentationsteknik. Vi hjälper dig att utveckla dig själv och din organisation genom workshops, teamutveckling och individuell coaching.

Frida Johansson har arbetat inom Försvarsmakten i femton år som både chef och utbildare. Sedan sex år tillbaka arbetar hon med ledarskapsutbildning och utveckling. I Fridas CV hittas universitetsstudier i kommunikation, sociologi och ledarskap samt en rad olika handledarutbildningar inom ledarskap och gruppdynamiska processer. Hon är en uppskattad föreläsare och processledare för såväl privat som offentlig sektor. Frida är certifierad ICC coach vid Ledarskapshögskolan och har även varit verksam som chef på IKEA.

Uppenbart har ett nätverk av utvecklingskonsulter knutna till verksamheten. Konsulterna är utbildade i vår metodik, delar våra värderingar och vår vision och anlitas för specifika projekt, utbildningar och processer.

Om Uppenbart