Prata!

Det låter uppenbart med alltid retar det någon!– Föreläsning
Varför blir det så ofta fel när vi kommunicerar och vad kan vi göra åt det? Få enkla tips för att presentera och förstärka ditt budskap för att förstå, bli förstådd och ihågkommen!

Du kan inte inte kommunicera! – Workshop
Bli medveten som vilka signaler du sänder ut och underlätta kommunikationen med personer i din omgivning. Du får jobba med verktyg som tydliggör dig själv och din ståndpunkt och samtidigt inbjuder andra att öppna upp för dialog.

Prata knut